Nuttige links

Gespecialiseerde hulp voor jou

Noodnummers

  • Internationale noodoproep: 112
  • Brandweer & Ziekenwagen: 100
  • Politiehulp: 101
  • Rode Kruis: 105
  • Tele-onthaal: 106
  • Kinder- en jongerentelefoon: 102
  • Antigifcentrum: 070 / 245 245
  • Wachtdienst apothekers: 0903 99 000
  • Belgische BrandwondenStichting: 02 / 649 65 89

Nuttige links

Wachtdiensten